Bli Medlem

MCHK Östgöta upphör som avdelning inom MCHK
Om Du blir medlem i Riks så kommer Du att tillhöra kretsen Östgöta.

Som medlem i MCHK Riks kan du teckna den förmånliga MHRF-försäkringen.