Klubbens stadgar

Stadgar se MCHK hemsida
Klubben är under avveckling under våren 2020.
Kommer att vara en Krets inom MCHK framledes och hamna under deras Stadgar.